Rovnako ako mnoho súčasných moderných spoločností, aj my sa usilujeme o udržateľný rozvoj. Našim klientom ponúkame nielen výrobky obsahujúce suroviny získané šetrným spôsobom, ale aj recyklované a ekologicky vyrobené kozmetické obaly.

V spolupráci so spoločnosťou Eurovetrocap, pre ktorú máme výhradné zastúpenie pre ČR a SR, Vám ponúkame kozmetické obaly vyrobené z 90 % recyklovaného materiálu a 100 % recyklovateľné obaly.

recyklované kosmetické obaly

RECYKLOVANÉ SKLO

Sklo je významná a veľmi dobre recyklovateľná druhotná surovina, ktorú možno mnohonásobne spätne využiť. Niektoré sklárne zameriavajúce sa na výrobu flakónov a kozmetických obalov pre spoločnosť Eurovetrocap uprednostňujú recyklované suroviny pred novovýrobou. Nie sú potrebné žiadne kompromisy, recyklované sklo je od novo vyrobeného na nerozoznanie!

 

RECYKLOVANÉ PET A HDPE OBALY

Plasty sú rovnako ako sklo veľmi hojne recyklovanou surovinou. Súčasné technológie si poradia so spracovaním veľkej väčšiny typov plastových obalov.

Plastový recyklovaný materiál využívaný na výrobu kozmetických obalov spoločnosti Eurovetrocap má pôvod v potravinárstve. Minimalizuje sa tak riziko možnosti obsahu agresívnych chemických látok vo finálnych plastových produktoch. Využitím týchto obalov máte aj Vy šancu prispieť k obmedzeniu nadmernej ťažby ropy. Recyklované obaly sú ekologickou a zároveň aj ekonomickou voľbou.

 

GREEN PE

Vedeli ste, že polyetylén je typ plastu, ktorý je možné získať aj spracovaním cukrovej trstiny? Vlastnosti sú totožné ako u jeho "súrodenca" vyrobeného z ropy. Recykluje sa teda rovnakým spôsobom. Významne sa však líšia technológiou výroby, ktorá je v prípade cukrového plastu o mnoho šetrnejšia k životnému prostrediu. Za každú vyprodukovanú tonu Green PE sa znížia emisie CO2 do atmosféry o 2,1 tony. V roku 2018 predstavovala táto úspora celkom 219 ton.


Každý, kto uvádza na slovenský trh obaly alebo balené výrobky, je povinný nakladať s obalovým odpadom v súlade s účinnými právnymi predpismi. Sme preto zapojení do systému spoločnosti EKO-KOMzabezpečujúceho zbernú sieť pre recykláciu obalov. Presvedčiť sa môžete tu.